Kovács Péter üzente 3 éve

Magyar ország kell! Gaál Gabriellák és Kodályok csak magyar országban érvényesülnek!

Válasz

Kiss Imre üzente 7 éve

Régóta készülök erre az írásra, de csak el-elodáztam. Meg aztán elkeseredett hangulatával nem akartam ünneprontó lenni. Mit kintassam magamat és másokat is. Úgysem tudom / juk megváltoztatni. Önök is csak szélmalom-harcot folytatnak - szerintem. Aztán a szilveszteri műsorok igen csak kiborította mondhatnám az „agyamat.”. Hozzájárult ehhez még a fentebb látott cikk is. A meghatározó tv adók közül még csak véletlenül sem találkoztam a kiutált magyar nótákkal . /Értem alatta mondjuk például Mit susog a fehér akác…B. Toth Magda. Igy legalább mindenki megérti miről is van szó./ de még népdalokkal, sem . Egyedül a Nóta TV-n találtam ilyen nóta műsort. . Gondolom ez pedig nem sok házban fogható. Végső soron egy évszázadig szórakoztatta a magyarságot ezek a „műdalok” . Mért kárhoztatták elhallgatásra ? Kinek bántja a „csőrét”, ezek a többnyire dallamos, érzelem-dús nóták ?! A mai un. nóták talán nem műdalok ? Sokszor az idétlen szövegükkel, és dallamtalanságukkal még a „csúszó banán héjakon” is túltesznek. Ez utóbbiak legalább dallamosak voltak. Jó példa rá a „Szeretlek Magyarország” –ban mikor egy- egy mai „nótára „ rázendítenek . Szánalmas . Millió kérdés vetődik fel. Mindenki /sokan/ helyeslik , de sajnos nincs senki közöttünk olyan, aki tehetne is érte valamit – sajnos. Tudok egy mondást, ami igy szól : „Mit ér a harag hatalom nélkül ?” Átvitt értelemben értendő. Ide legalábbis egy kodályi tekintély kellene, aki felkarolja az ügyet
Aztán itt kapcsolódik a másik felvetésem Gaál Gabriella esete. Már egyszer felvetettem a kérdést, de senki nem reagált rá.
Miért volt olyan nagy hallgatás a halála, temetése körül ? Meg egyáltalán a pályafutása körül. Mit véthetett, hogy senki nem emlékezett meg róla ? „Hivatalosan „. Nála sokkal szerényebb képességü émberek megérdemelnek legalább egy fél órát. Ő kapott pár másodpercet.

Ü KIB !

Válasz

László Mária üzente 8 éve

Pontosan, én is így látom Péter ! Ma már egy olyan óriási " IGÉNYTELENSÉG " mutatkozik meg nem csak ebben a műfajban, hanem több más zenei szakmában, ami ellen nehéz tenni. Főként addig nehéz, amíg fergeteges tapsokkal és udvarias dicséretekkel jutalmaznak nem éppen színpadképes előadókat , vagy zenei kíséreteket. ( Mindezt hangsúlyozom, inkább nagy Nótaestekre, Dalversenyekre illetve Találkozókra értem ! ) Ott elengedhetetlen lenne a cigányzenekar. Akkor vegyük úgy , és fogadjuk el , hogy most már ez a sorsa a magyar nótának ??? Azért bizakodom, és talán merem hinni, hogy nem. Hál Istennek azért van még az Országban számos hely, ahol méltó képen 5-6 tagú zenekarral adják meg a szép nótáink rangját. dalos üdv LM

Válasz

[Törölt felhasználó] üzente 8 éve

A cigányzenekar nélküli magyarnóta-éneklést akkor fogadta el a magyar közönség, amikor a 80-as években a lagzikba betört és egyúttal hanglemezre került a mulatós, ez a – magyaros vendéglátás keretében – sörrel, borral és pálinkával bárki által leöblíthető műfaj. A mulatós többféle zenei műfaj (pl. örökzöld, hazai és nemzetközi sláger, operett, nóta, cigánydal) leegyszerűsítéséből és kombinációjával él, és kötetlen zenekari formációban alkalmas nem feltétlenül igényes szórakoztatózenei variánsok előadására költségkímélő módon.
A 80-as években még csak Kadlott Károlytól, a „3+2”-től és Lagzi Lajcsitól hallottuk, aztán a kör bővült. 20 éve sok ismert és híres énekes, akik addig a Magyar Hanglemezgyártó Vállalatnál viszonylag igényes zenei kíséret mellett rögzítették hangfelvételeiket, a magyar hanglemezgyártás megszűnésével egyszer csak egy Hunor utcai stúdióban találták magukat, ahol szintetizátor, zongora és gépdob volt minden, esetleg Szalai Anti egymaga meg volt hívva. A legjobb énekeseink: Madarász, Gaál, Horváth Pista, Pólika utolsó eredeti, kereskedelmi forgalomba került hanghordozói is ilyen kísérettel készültek. Bangó Margit pedig felismerte, hogy az autentikus cigányzene és a populáris urbánus cigány slágerzene térhódításában
ő is váltásra kényszerül, és ma már saját zenekarával (dob, szintetizátor, gitár) lép fel, kivéve a nagyszabású rendezvényeit.
Sajnos olyan időket élünk, amikor a hivatásos énekeseink nem köthetik ki, hogy csak cigányzenekari kísérettel vállalnak fellépést. Én sokkal inkább azon csodálkozom, mikor nótaszerető emberek, amatőr exhibicionista énekesek úgy szerveznek meg találkozót és olyan összejövetelekért fizetik ki egy MÜPÁ-s koncertjegy árát, ahol még rendes cigányzenekari kíséret sincsen. Kedves Marika, én ezt a „sarkalatos problémát” egyszerűen csak igénytelenségnek tartom.

Válasz

László Mária üzente 8 éve

Kedves Péter! Bár én nem tudok ilyen mélyen és hozzá értően belemenni ebbe a témában, mint ön , csupán nagyon rövid megjegyzésem lenne a fenti probléma egy részéhez. Amit az utóbbi időben sajnos tapasztaltunk, az is nagy mértékben hozzájárulhat a cigányzene helyzetének ilyen szomorú látleletéhez.
Kedves barátaim !! Amíg egymás után úgy rendeznek meg " Magyarnóta műsorokat", hogy azokat hol szintetizátor, hol esetleg egy szál hegedűs nyekergése, vagy jobb esetben két hegedűs és egy cimbalom kíséret van, ott mit akarunk ? Nincs olyan műsorom, ahol ne hangsúlyoznám ki, hogy a magyarnóta előadásának méltó és hű kisérője csak is CIGÁNYZENEKAR lehet!!! Na de mit látunk?? Egyre-másra rendeznek olyan nóta műsorokat, ahol bizony műfajunk képviselői is a szintetizátort helyezik előtérbe. Most itt nem a kisebb dalos-közösségeket értem. Hanem a Találkozókat és a nagy előadásokat . Pénz hiány , mondják. Igen, lehet. De akkor ne nevezzük ezeket a műsorokat "Magyar nóta" fennmaradásának, meg rangra emelésének. Lehet így is, de ezzel nem a megérdemelt helyre emeljük műfajunknak, hanem azt lehúzzuk. Nos ,én ezt is egyik sarkalatos problémájának vélem a cigányzene méltatlan helyzetét. Mi magunk mellőzzük . üdv LM

Válasz

Ráthy József üzente 8 éve

Tisztelt Hozzászólók!
Általam tisztelt Kovács Péter úr elindított egy véleménycserére alkalmas értekezést, mellyel sok tekintetben egyetértek. Több kérdés merült fel bennem, melyeknek megválaszolását Önökre bízom.
1./ A redszer - (gengszter) váltás óta mely kormány karolta fel a kultúrát, mely kormány volt, aki megválasztása után nem saját és talpnyalói zsebét tömte? Ilyen kormány még nem volt, ami minden működő rendszert elsorvaszt.
2./ Miért pont a cigányzene került fókuszba? Több- igen képzett zenészekből álló szimfónikus zenekar ( pl. Matáv) megszünt. Ezekről az emberekről ki gondoskodik? Nemcsak a nótaénekeseknek nem jut fellépési lehetőség, de más műfaj előadóinak sem. Ismert opera, -operetténekesinket miért kell olcsó haknikkal megalázni, ezért kik a felelősök?
3./ Hogyan létezhet az, hogy semmitmondó celebek bitorolják a szinpadokat, ahová MIATTUK ma már képzett művészek a legritkábban kerülhetnek fel. Ezekért sem felel senki?
4./ Megszüntették az ORI-t ( Hála Istennek ), de miért kellett lehetetlenné tenni az OSZK-t, miért kellett megszüntetni a vizsga kötelezettséget? Talán azért, mert felállítottak egy követelményrendszert, és ennek meg kellett felelni? Lehet őket szidni, dícsértni, de legalább volt egy léc, melyet át kellett ugorni annak, aki a pályán akart maradni. Az általam igen tisztelt Esze Jenő kollégám egy- egy összhagzattan kérdésére érdekes és meghökkentő válaszokat kaphatna a mai celebektől.
5./ Szinte hetente megrendezésre kerülnek más - más helyen nótaversenyek olyan zsűri
szerepeltetésével, akiknek ( nagy tiszteletem a kivételeknek ) szakmai hozzáértése finoman szólva is megkérdőjelezhető. Ki választja ki ezeket az embereket, milyen szempontok alapján, a kiválasztásnál milyen összefonódások dominálnak, és a rendező szerveknek nem sűl le a képükről a bőr az állandó botrányok miatt? Történt -e már felelősségre vonás az ilyen botrányt kiváltó főrendezővel szemben?
6./ Az X, Y, Z verseny győzteseinek a továbbiakban mi lesz a sorsuk, az ilyen felelőtlen rendezők garantálják ezek felkarolását, vagy szabad elbocsátásban lesz részük. Ezekben a szervekben, embereiben nem merül fel a legkisebb felelősségérzet sem. Az érdekes csupán az lenne, ha ők lennének az erkölcsiség szószólói.
7./ A mindenkori média olyan, mint annak kormánya és vezetősége. Szabad véleménnyilvánítás van - ugye - de pártunk és kormányunk kinek a véleményét hallgatta, vagy netán fogadta volna meg? A nótaműfaj visszahozatal a rádióba milyen eredménnyel járt, holott több mint egy miilió aláírás jutott el az illetékesekhez. Egy tisztességes, még egyszer mondom, egy tisztességes országban úgy rugják fenékbe az illetékes rádió vezetőjét, hogy még a nevét is elfelejti. Nálunk? Ugyan már!!! Elismerést kap.
Mondanivalómat csak pesszimista módon tudom zárni. Fel a fejjel, amíg még megvan.

Válasz

Szathmáry Olga Ottilia üzente 8 éve

Cilikém!

Reflektálok a magam módján... Milyen igazad van és mennyire jó a meglátásod!


Bár több dalos kedvű lenne közöttünk, akkor jobbak lennének egymáshoz az EMBEREK!

Az nem lehet ok, hogy elanyagiasodtunk és egyre szegényebbek vagyunk!

Tudom meglehetősen irritáló a szegények és gazdagok közötti szakadék, hiszen
a mindennapok során megtapasztalója vagyok ezen ténynek én is...

Amennyiben nem vagyunk képesek felül emelkedni - Önmagunk gyarlóságain - megérdemeljük, hogy lesűllyedjük a tudatlanság, elembertelenedés, nemtörődés mocsarába.

Panaszkodhatunk de nekünk kell tennünk NEMZETSORSUNK JOBBÍTÁSÁÉRT.
A magyar Nótáért is!


A NEMZET fundámentuma az emberi egyedek összessége, s ha elfelejtik
múltjukat, nem lesz csak látszat jelenük, ami magával rántja a nemzet!

Saját gyermekeik jövőjének a sírásói lesznek...

A NEMZET, Nemzeti öntudat hiányában,"... könnyű prédává válik..." és eltűnik a népek temetőjében! "

...A sírt, hol nemzet sűllyed el, népek állják körül..." amire már Vörösmarty Mihály a Szózat költője régóta figyelmeztet és vízionálja a NEMZETHALÁLT!

"...HAZÁDNAK RENDÜLETLENÜL LÉGY HÍVE Ó MAGYAR!..." A MINDENNAPOKBAN, hogy testvér-testvérnek* szomszéd-szomszédjának NE LEGYEN FARKASA!

Annyi békétlenség, bántás, gyűlölködés van, amivel mindennap mérgezik embertársaik életét!

Én és Te, és Te - MINDENKI!!!

A MINDENNAPOKÉRT VAGY FELELŐS!
FELELŐS MINDAZÉRT AMIT MEGTETTÉL, VAGY MEGTENNI ELMÚLASZTOTTÁL!!!

Kevés, már ha csak az ISTEN ELŐTTI MEGMÉRETTETÉSNÉL GONDOLOD VÉGIG CSELEKEDETEID! GONDOLD ÁT MOST IS ÉS IGYEKEZZ TISZTELNI
ÉS BECSÜLNI EMBERBARÁTAID, MINT TENMAGAD! Akkor és csak akkor
tisztelheted Önmagad és nézhetsz tükörbe lelkiismerettel! Bár az is
tükörbe néz, akiben nem lakozik tiszta lélek... csak késő már, mikor
meglátja igazi tükörképét!

A zene, a zene ott kezdődik ahol a szó hatalma véget ér! (Kodály Zoltán)
Töltekezzünk, hát a zene által Isten parancsolatja szerint lelkünkben!Talán jobbak leszünk a hétköznapok során. olgi

Válasz

[Törölt felhasználó] üzente 8 éve

Mindenkinek igaza van egy kicsit. Viszont ki kell mondani, hogy a világ alapjában véve változik. Lehet, hogy más nemzetek hagyományos zenéi náluk gyakrabban hangzanak el, de sem a német, sem a francia, sem az orosz, sem a görög és sorolhatnám tovább a népeket, szóval sehol sem szól annyi mint régen. Más zenei irányzatok is helyet kaptak, helyet törtek megállíthatatlanul. Szeretném, ha ismertebb lenne a magyar nóta, talán akkor kialakulna egy erősebb törzsközönsége, és elfoglalná méltó helyét a zenék közt. Viszont nem fog mindenki nótákat énekelni, és olyan fénykora sem lesz, mint valaha volt. Ezek a változó világ törvényei. egyszerűen sokfajta zene létezik manapság, nem úgy mint ezelőtt 100 éve. Az ízlések sokfélék.

Válasz

Bordás Cecília üzente 8 éve

A politikai vonatkozasok,amikröl Kovacs Peter ir,igenis összefüggenek a magyar nota es ciganyzene valsagos helyzetevel.A MAGYAR KULTURA,minek szerves resze a magyar nota is,tudatos rombolas következmenyekent all ma ezen a mely ponton.
Ennek felismerese nagy fontossaggal bir,mivel a gyogyulashoz vezetö utat nem tünetkezelessel,hanem ennek okat felkutatva es orvoslasaval lehet csak elerni.
A haz alap nelkül összedöl,a nemzet,nemzeti öntudat nelkül könnyü predava valik.

Úgy érzem, Széchenyi István következő szavai ma különösen aktuálisak.

Az idézet forrása: Surányi Miklós 1936-os műve,az Egyedül vagyunk
Ennek második kötetében, a 268. oldalon talalható az idézet.Ráadásul az alábbi teljes szövegkörnyezetben, egy Széchenyi és titkára, Tasner Antal közti vita részeként:

„Én utálom a vénasszonyos lamentációt, amely minden bajért a kormányt teszi felelőssé. Segíts magadon, az Isten is megsegít. Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas vagy műveletlen. Mit használna a dél-afrikai feketéknek az, ha valami isteni hatalom megajándékozná őket Anglia, Franciaország vagy Magyarország alkotmányával?”

Válasz

Drotos Imre üzente 8 éve

T. Kovács Péter ! Csak egy szemmel olvasok ,ezért folyamatosan nem tudtam, ezért részletekben tanulmányoztam írásodat. Nem értek azzal egyet , hogy szembe állitod a különböző zenei műfajokat. Stemélyszerint én a JÓ MUZSIKÁT szeretem. Kár ,hogy belekeverted a nagymagyarországot, és siránkozol Trianoni, és a Párizsi békeszerződés alapján megcsonkításunkon. Tedd a szivedre a kezed : mikeresni volt nekünk az I - ső és a
a II.- világháboruba, aDÓNNÁL.?a CIGÁNYZENE BUKÁSA A RENSZERVÁLTÁSRA ESIK.

Válasz

Szathmáry Olga Ottilia üzente 8 éve

Kedves Péter!

Gratulálok ehhez a történeti-politika fejtegetéshez, ami remélem hozzájárul azon illetékesek felismeréséhez - akik még tehetnek a magyar nóta, cigányzene létjogosultsága érdekében!

Én remélem, hogy a mostani FIDESZ-es politika elit fenti tanulmány által felfigyel a problematikára és azáltal, hogy figyelembe veszi az emberek többségének kultúrális
igényét - tesz a MÉDIÁBAN megjelenés létjogosultságáért!

Azt gondolom, hogy MINDENKI, amit tehet - tegyen érte...

Én a magam részéről, minden fórumon és MÉDIÁBAN igyekszem teret adni Kedves Péter
tanulmány szintű fejtegetéseid proponálásához és hírkénti továbbításához! Az általam szerkesztett Budakeszi Klub; Együtt Budakesziért Fórum; Versek, idézetek, szép történetek, valamint Az élet van és Más Közösségi Oldalakon!

Tisztetellel hajlok meg munkásságod előtt: olgi

Válasz

Szathmáry Olga Ottilia üzente 8 éve

Kedves Péter!

Gratulálok ehhez a történeti-politika fejtegetéshez, ami remélem hozzájárul azon illetékesek felismeréséhez - akik még tehetnek a magyar nóta, cigányzene létjogosultsága érdekében!

Én remélem, hogy a mostani FIDESZ-es politika elit fenti tanulmány által felfigyel a problematikára és azáltal, hogy figyelembe veszi az emberek többségének kultúrális
igényét - tesz a MÉDIÁBAN megjelenés létjogosultságáért!

Azt gondolom, hogy MINDENKI, amit tehet - tegyen érte...

Én a magam részéről, minden fórumon és MÉDIÁBAN

Válasz

Kovács Istvánné Mária Magdolna üzente 8 éve

Tanulságos, szakszerű fejtegetés ismeretgazdagítás ez a publikáció

Nagyon örülök, hogy a nóta és politika összekapcsolódására rávilágít, arra hogy hogyan fonódik össze szorosan a műfaj leértékelődése a hatalmon levő politikai erőkkel. Szerény véleményem szerint a nóta igazi mélyrepülése a rendszer váltás utáni időre, a tomboló vadkapitalizmus idejére tehető, amikor mindent a pénz kezdett el uralni és az extra jövedelem utáni mértéktelen vágy és hajsza, az emberekben háttérbe szorította azt az érzést, hogy nemzeti értékeink megtartása van olyan fontos, mint a haszon a pénzéhség mértéktelen csillapítása nagyon sokszor a nem megfelelőbb eszközökkel is.

A leértékelődés hatalmas probléma, és hiába szeretik körülbelül 3-4 millióan, mivel idősebb emberekről van szó, akik a véleményüket nem nagyon hangoztatják, a halkan mondott szó pedig nem hallatszik el a fülekig miszerint a magyarnóta elmaradhatatlan különlegessége kell hogy legyen a magyar rádiónak, nem pedig megtűrt kelléknek saját hazájában..

A magyarnóta politikai tényező, bizonyítja ezt ahogy kivették a rádió főműsor-idejéből. Onnan, amihez délidőben órát lehetett igazítani, és évtizedeken át hallgattuk a jó ebédhez szól a nótát. . Ma a médiában már alig hallható miközben sok ezren utaznak át a fél országon egy-egy nótaest kedvéért A magyar szívnek kedves cigánymuzsika és nóta iránti vágy csirái ott vannak mindenki lelkében, mert legyen bármilyen buli bármiféle emberekkel a jó hangulat a társaságból kihozza a nagyarnótát.

Érdeklődve várom a folytatást.

Válasz

Pálfi József üzente 8 éve

Nagyon szép értekezés.
Várom a folytatást is. Remélem lesz egy kitérő a határon túli azaz a délvidéki Magyar zenéről is.
Tisztelettel.

Válasz